اخبار برگزیده

۲۵ شوال ، سالروز شهادت مظلومانه امام صادق (ع)

۵  آتش زدن خانه امام صادقعلیه السلام به دستور منصور دوانیقی :

منصور به حاکم خود در مکه و مدینه به نام «حسن بن زید» پیام داد که خانه امام صادقعلیه السلام را بسوزان حاکم، این دستور را اجرا کرد، و مأمورانش به خانه امام صادقعلیه السلام آتش افکندند به طورى که شعله هاى آن به در خانه و راهرو آن رسید امام صادقعلیه السلام بیرون آمد و به درون آتش رفت و در حالى که در میان آتش قدم مى زد، مى فرمود: انا بن ابراهیم خلیل الله / یعنى همان گونه که جدم ابراهیم خلیل اللهعلیه السلام در آتش نمرودى نسوخت، من هم به اذن خدا نمى سوزم

یکى از شیعیان مى گوید: یک روز بعد از آتش زدن خانه امام صادقعلیه السلام در مدینه به محضرش رفتم، دیدم بسیار غمگین است، و اشک از دیدگانش بر صورتش مى ریخت، پنداشتم از حادثه ی دیروز غمگین هستند و به خیال خود خواستم به حضرت دلداری دهم . عرض کردم :‌«چرا ناراحت و گریان هستید؟» فرمود: «دیروز وقتى که آتش در دالان خانه ام زبانه کشید، با اینکه من که مرد خانه بودم ، حضور داشتم ، دیدم بانوان خانه ، شیون کنان براى حفظ جان خود از آتش، از این سو به آن سو مى دوند، به یاد ترس و هراس اهل بیت جدم امام حسین علیه السلام افتادم که در روز عاشورا، دشمن به خیمه هاى آنها هجوم کرد، در حالى که نه اباعبدلله زنده بودند نه عباس و علی اکبر . . .

آتش به آشیانه ی مرغی نمی زنند

 گیرم که خیمه ، خیمه ی آل عبا نبود

.

.

۱  ۲۵ شوال  : سالروزشهادت رییس مذهب شیعه ،ششمین اختر تابناک امامت و ولایت ، شیخ الأئمه حضرت امام صادق ع تسلیت باد!

۲ سبب وعلت شهادت حضرت :  به سبب انگور زهر آلودی بود که منصور دوانقی ،خلیفه وقت به زور به آن حضرت خورانید!

۳ مدت عمر آن حضرت : ۶۵ سال 

۴ مدت امامت شان : ۳۴ سال


۲۵ شوال ، سالروز شهادت مظلومانه امام صادق (ع)

۲۵ شوال ، سالروز شهادت مظلومانه امام صادق (ع)

۲۵ شوال ، سالروز شهادت مظلومانه امام صادق (ع)

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها